Az ITAL-TÁR Kft. által üzemeltetett http://www.mivanaborodban.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) futó "Mi van a borodban?" Játék részvételi feltételei:

1. A Játék szervezője az ITAL-TÁR Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13., adószám: 12674336-2-41., továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban részt vehet minden Magyarországon lakcímmel rendelkező nagykorú, cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő), kivéve a Szervező tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója. A Játékban minden Résztvevő kizárólag a saját nevében jogosult részt venni. A Játékban való részvétel a jelen részvételi feltételek automatikus elfogadását jelenti.

3. A Játék kezdő időpontja: 2014. május 7. 00.00.
A Játék befejező időpontja: 2014. június 3. 12.00.

Az ajándékok sorsolása és azok beváltási határideje:
- 15 db jegy a Terra Hungarica "11" című rendhagyó borszemináriumára: sorsolás: 2014. május 20. 12.00, beváltás / jelentkezés határideje: 2014. május 22. 12.00 (A borszeminárium helyszíne és időpontja: Gerbeaud Ház, 2014. május 23. 18.00-21.00)

- 10 db Gourmet Fesztivál belépőt és hozzá autentikus borkóstolót a helyszínen: sorsolás: 2014. május 27. 12.00, beváltás / jelentkezés határideje: 2014. június 1. 12.00 (A Gourmet Fesztivál helyszíne és időpontja: Millenáris, 2014. május 29-től június 1-ig)

- 5 db autentikus borcsomag: sorsolás: 2014. június 3. 12.00, beváltás helyszíne: ITAL-TÁR Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13, határideje: 2014. június 17. 12.00

4. A Játékban való részvétel menete:

A Játékban történő részvétel feltétele: a Honlapon való regisztráció, amely során a Résztvevő önként megadhatja a személyes adatait. A személyes adatok kezelése és feldolgozása kapcsán a weboldalon található adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadóak. A személyes adatok kezelésének a jogcíme minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Résztvevő önkéntes hozzájárulása.

A Játék menete: a részvétel során a Résztvevő 3 eldöntendő kérdésre válaszol a Holnapon lehelyezett információk alapján, amelyhez segítséget vehet igénybe. Amennyiben válaszai helyesek, és megadja nevét és e-mailcímét, részt vesz a sorsoláson, amely során 1-1-, összesen 30 résztvevő, nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja 2014. július 1. 12:00 perc.

5. A Játék nyereményei, beváltásuk módja: 5 db autentikus borcsomag , 10 db Gourmet Fesztivál belépő és hozzá egy autentikus borkóstoló a helyszínen , 15 db belépő a Terra Hungarica "11" című rendhagyó borszemináriumára

A Szervező a Játék befejező időpontját követő 1 munkanapon belül e-mail formájában értesíti a nyertes Résztvevőket. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Résztvevőt az elérhetőségeiről, valamint a nyeremény átvételének módjáról. A nyertes Résztvevő az Üzenet kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot az ajándék átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. Az időponthoz kötött nyeremények (Gourmet Fesztivál, "11" borszeminárium) beváltásának határideje értelem szerűen az adott eseményhez igazodik, a borcsomag átvételének határideje 2014. június 30. 23.59 perc. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Résztvevő hibájából eredő elmaradásokért, károkért. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból határidőben át nem vett ajándékot ne ossza ki.

A nyeremények készpénzre vagy más kedvezményre nem válthatóak be. A Szervezőt nem terheli felelősség a Játék nem megfelelő használatával, illetve a Résztvevő által megadott adatok hiányosságával, illetve valótlanságával kapcsolatban.

6. Adatok kezelése, nyilvánosságra hozatala: Résztvevő a játékban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen beleegyezik abba, hogy az általa a Honlapon történt regisztráció során megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező marketing célokra felhasználhatja. A Résztvevő a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2014. május 5.
ITAL-TÁR Kft.